View Player
Name Josh E
Full Name Josh Erickson
Screen Name Zombie 
 
Player Rankings
Game Rank Points Entries
Marvel vs. Capcom 3 26 16 1
 
Tournament Entries
Tournament Place Points
13 20